Σεμινάρια ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 εργαζομένων με εκπαιδευτικό επίδομα 200€ & βεβαίωση παρακολούθησης.

Ανακοίνωση – Ενημέρωση Έναρξη επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης  εργαζομένων σε μικρές  επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 με εκπαιδευτικό επίδομα 200€ & βεβαίωση παρακολούθησης. Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης τόσο των μελών του σωματείου, όσο και των εργαζομένων αυτών, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α “ΛΑΕΚ 1-49” έτους 2022, […]

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ θα καταθέσει  προς  έγκριση  τα τελευταία  προγράμματα  Τεχνικών Ασφαλείας Β΄& Γ΄ κατ. για να υλοποιηθούν μέχρι τέλη του έτους. Δεδομένου ότι ο   εκπαιδευτικός φάκελος θα πρέπει να πρωτοκολληθεί από το  Υπουργείο Εργασίας , με βάση […]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ / Παρ. Κ. Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ / Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας Αγαπητοί συνάδελφοι, Προς ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ / Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας που θα καταθέσει προς έγκριση προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας Β΄& Γ΄ κατ. για να υλοποιηθούν τέλη Νοέμβρη. Δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός […]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Θεσσαλονίκη 9/9/2020 Αρ.πρωτ.8373 Αγαπητοί συνάδερφοι, Σας διαβιβάζουμε ενημέρωση που λάβαμε από το παράρτημα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο προχωρά στην συλλογή αιτήσεων προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, για το έτος 2020. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020 Θεσσαλονίκη 13/2/2020 Αρ.πρωτ. 8206 Αγαπητοί συνάδερφοι, Σας επισυνάπτουμε σχετική επιστολή που αφορά την εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας για την Επιμόρφωση Εργοδοτών & Εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας 2020. Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ /Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας έχει προχωρήσει ήδη […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 28/8/2019  Αρ.Πρωτ.8030 Προς: Μέλη Σωματείου ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι το παράρτημα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, προχωρά στη συλλογή αιτήσεων προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, για το έτος  2019. […]

Eνημερωτικό Δ.Τ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων

14/3/2019 Αρ.Πρ.:7920 Σας διαβιβάζουμε ενημερωτικό έγγραφο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με νέα προγράμματα κατάρτισης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ […]

ΝΕΑ ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ 2018 ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓ/ΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 3/8/2018 Αρ.πρωτ.:7729 Προς: Μέλη σωματείου Αγαπητοί συνάδελφοι, Κατόπιν επιστολής του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης δημοσίευσε (www.ypakp.gr στη θέση e-Βιβλιοθήκη – Εγκύκλιοι – Εγκύκλιοι Διεύθυνσης ΥΑΕ.) για το έτος 2018 για τη νέα υπουργική απόφαση 39278/1823/25.7.2018 και τη σχετική εγκύκλιο […]