Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΒΕΑΜΜ ΓΙΑ Δ.Σ. 27/3/2021

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.
ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
(ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. 1024/1970)
Καποδιστρίου 24 106 82 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 5138913 5142222 Fax: 210 5138913 www.eoveamm.gr email :eoveamm@acsmi.gr
Αριθ. Πρωτ. 16949 Αθήνα 1/4/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΒΕΑΜΜ στις 27 Mαρτίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 πμ., με την συμμετοχή 19 μελών της – από τους χώρους όπου βρισκόταν – μέσω τηλεδιάσκεψης.
Tα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ποικίλα:
1. Δράσεις ΕΟΒΕΑΜΜ και εξελίξεις προ και μετά COVID 19.
Αναφέρθηκαν όλες οι ενέργειες που έγιναν όπως τα μέτρα για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις λόγω του κορωνοιού – μείωση μισθωμάτων 40% για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 – αίτημα για ένταξη του κλάδου στο πρόγραμμα e-ΛΙΑΝΙΚΟ και η κατάθεση προτάσεων της ΕΟΒΕΑΜΜ για την επανεκκίνηση του κλάδου διεκδικώντας
– Απαλλαγή των συνεργείων αυτοκινήτων από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2021, ή τουλάχιστον τη δραστική μείωση αυτών.
– Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για το έτος 2020.
– Άμεση επαναφορά του αφορολόγητου ορίου.
– Πλήρη επιδότηση μισθωμάτων των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021.
– Aναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, πληρωμής ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των δόσεων ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο τουλάχιστον μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.
– Ρύθμιση σε δόσεις και διαγραφή τμήματος (τουλάχιστον 30%) των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία για χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας και των αναστολών (“lock down”).
– Αναστολή πληρωμής των ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των 120 δόσεων από 1/1/2020 έως 30/06/2021, με αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής και επανέναρξη καταβολής των δόσεων από τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.
– Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ τουλάχιστον μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.
– Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στα πρότυπα προγραμμάτων του ΟΑΕΔ κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
– Νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021, καθώς και μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών σε 90 ημέρες χωρίς αναγγελία στην Τειρεσίας Α.Ε.
– Παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους επιθυμούν να επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή, αγορά προϊόντων, μετεγκατάσταση κοκ).
– Πλήρη διαγραφή δημοτικών τελών κατά τη διάρκεια των αναστολών (“lock down”) και αναστολή πληρωμής ρυθμίσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημοτικών τελών και μισθωμάτων.
– Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις παροχές ρεύματος, υδροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη πληρωμής λογαριασμών.
– Αύξηση του ελάχιστου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής “7” στα 5.000 €, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και αριθμού εργαζομένων.
– Μικροπιστώσεις για δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ με διαδικασίες “express”.
2. Το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων σε τεχνικά και λοιπά επαγγέλματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5035127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
3. Ψηφιακό μητρώο
Εκδόθηκε η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του Ν. 4530/2018, μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΕΟΒΕΑΜΜ προς το αρμόδιο Υπουργείο για τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου συνεργείων οχημάτων.
Επισημαίνεται ότι, μετά από σχετική παρέμβαση της ΕΟΒΕΑΜΜ προς το αρμόδιο Υπουργείο, διευκρινίστηκε ότι η αποστολή των διαθέσιμων στοιχείων από τα συνεργεία αυτοκινήτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποβοηθητική και οι οικείες υπηρεσίες Μεταφορών έχουν την υποχρέωση να καταχωρούν τα στοιχεία στο μητρώο.
4. Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείων – ΥΠΑΝ
Συμμετείχαμε στη διαβούλευση για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας των συνεργείων αυτοκινήτων. Η Ομοσπονδία εξέφρασε εμπεριστατωμένα τη θέση ότι, με τις υπάρχουσες συνθήκες, είναι σκόπιμο να ακολουθείται η διαδικασία της έγκρισης και όχι της γνωστοποίησης, προκειμένου να αποφευχθεί η ίδρυση παράνομων συνεργείων, ενόψει της ελλιπούς εποπτείας από τις υπηρεσίες του ΥΜΕ. Την ίδια θέση εξέφρασε και το ΥΜΕ.
5. Συνεργεία ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Η Ομοσπονδία συμμετείχε σε διαβουλεύσεις για το νομικό πλαίσιο των συνεργείων και τεχνιτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Με παρεμβάσεις μας επιδιώξαμε την μείωση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των συνεργείων ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ζητήσαμε να υπάρχει μία κατηγορία τεχνιτών από τις ειδικότητες των μηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνιτών.
6. Αυτό – εξυπηρετούμενα συνεργεία αυτοκινήτων
Η Ομοσπονδία παρενέβη άμεσα για την αποτροπή θεσμοθέτησης των αυτό-εξυπηρετούμενων συνεργείων στη χώρα μας κατά το πρότυπο ανάλογων εγκαταστάσεων στη Γαλλία.
7. Πιστοποιητικό ευστάθειας αποθηκευτικού κιβωτίου μοτοσικλετών.
Στο πλαίσιο σχετικής θεσμοθέτησης του πιστοποιητικού ευστάθειας του αποθηκευτικού χώρου των μοτοσικλετών διανομής, η Ομοσπονδία παρενέβη, ώστε τα πιστοποιητικά να εκδίδονται από τα συνεργεία μοτοσικλετών. Εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
8.Κάρτα ελέγχου καυσαερίων
Εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Μεταφορών και στάλθηκε στα σωματεία μέλη μας μαζί με το σχετικό δοκίμιο.
9. Εκπαίδευση
Κατατέθηκαν οι θέσεις μας στην διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου “Εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις “.
Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Νικολόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Μακρής

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ