Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Array
Αναζήτηση

Καταγραφή προβλημάτων των επιχειρήσεων-μελών του σωματείου από την πανδημία του κορονοϊού. – Προτάσεις επίλυσής τους.

Αριθ. Πρωτ.: 8280 Θεσ/νίκη, 5/5/2020

Προς: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης

Θέμα: Καταγραφή προβλημάτων των επιχειρήσεων-μελών του σωματείου από την πανδημία του κορονοϊού. – Προτάσεις επίλυσής τους.

Σε απάντηση του υπ’αρ.Πρωτ.:191/2020, 27/4/2020 έγγραφό σας σχετικά με τη συγκέντρωση και αποστολή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι–μέλη του σωματείου μας, όπως προέκυψαν από την πανδημία του κορονοϊού, στα πλαίσια της καταγραφής και μεταφοράς τους προς την Κυβέρνηση, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Η απρόβλεπτη υγειονομική και πολύ-επίπεδη αυτή κρίση, με τις επιπτώσεις της οποίας είναι νωρίς να διαπιστωθούν, βρήκε τον κλάδο μας, που παρά τις πιέσεις μας για κλείσιμο, να παραμένει «ανοιχτός» -εν μέσω πανδημίας- συνεισφέροντας στην υγιή κίνηση των ελάχιστων κυκλοφορούντων οχημάτων, με κίνδυνο της προσωπικής υγείας των μελών μας.

Η πλειονότητα των συνεργείων των μελών μας διατήρησαν σε λειτουργία τις επιχειρήσεις τους με μηδενικό τζίρο και «ανοιχτές» όλες τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις (μισθούς, μισθώματα, δόσεις εφορίας, εφκα, δάνεια κλπ.), αδυνατώντας όχι μόνο να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεών τους, αλλά και στις καθημερινές βιοποριστικές ανάγκες των οικογενειών τους.

Τα μέλη μας, έχοντας στην πλάτη τους τις επιπτώσεις της δεκαετούς κρίσης, παλεύοντας με νύχια και με δόντια να κρατήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους, απειλούνται τώρα με πλήρη οικονομική καταστροφή και αρκετές από αυτές ενδέχεται να κλείσουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Για την αντιμετώπιση των δυσμενών αυτών συνεπειών που δημιούργησε ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεών μελών μας, λόγω της πανδημίας, και για να μην αφανιστεί ένας κλάδος ζωτικότατος για την ελληνική οικονομία, χρειάζεται να παρθούν άμεσα, επιπλέον μέτρα στήριξης προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι επαγγελματίες-μέλη μας να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ξεπεράσουν τα προβλήματα που με μέρα με την ημέρα διογκώνονται.

Προτείνουμε τα παρακάτω οριζόντια μέτρα, άνευ όρων και προϋποθέσεων:

• Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, πληρωμής ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των δόσεων ρυθμίσεων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο μέχρι τέλος του έτους.
• Διαγραφή εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις έχουν αναστείλει την δραστηριότητά τους.
• Αναστολή πληρωμής των εισφορών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και αναστολή όλων των σχετικών δόσεων ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τους επόμενους 6 μήνες από την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικά για τις ρυθμίσεις οφειλών προτείνεται αντί της αναστολής, το πάγωμα και η μεταφορά τους σε μεταγενέστερο χρόνο με την δυνατότητα είτε εξαγοράς τους είτε αφαίρεσής τους από τον ασφαλιστικό χρόνο του ασφαλισμένου.
• Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
• Κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.
• Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ενεργούς επαγγελματίες, στους οποίους έχει διακοπεί λόγω οφειλών.
• Δυνατότητα εκ νέου επιλογής, μετά το πέρας των έκτακτων μέτρων, για όλους τους επιχειρηματίες, ασφαλιστικής κατηγορίας βάσει του Ν. 4670/20.
• Αναστολή πληρωμής ρυθμίσεων προς Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και δημοτικών τελών και δημοτικών μισθωμάτων για 8 μήνες.
• Απαλλαγή των δημοτικών τελών μέχρι τη λήξη της πανδημίας και 50% μείωση μετά τη λήξη της και για 6 μήνες.
• Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις παροχές ρεύματος, υδροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη πληρωμής λογαριασμών για 8 μήνες.
• Προστασία επαγγελματικής στέγης για διάστημα 6 μηνών σε περίπτωση μη πληρωμής μισθωμάτων στους εκμισθωτές, υπό προϋποθέσεις.
• Προστασία πρώτης κατοικίας και αναστολή πλειστηριασμών έως τα τέλη του 2020.
• Νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις καθώς και μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών από 8 ημέρες που ισχύει σήμερα σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στην Τειρεσίας Α.Ε.
• Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και την Κοινωνική Ασφάλιση μετά το τέλος των έκτακτων μέτρων.
• Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τα τραπεζικά ιδρύματα προς τις επιχειρήσεις με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
• Δάνεια από εμπορικές τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου.
• Άρση των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών.
• Μηδενισμό χρεώσεων για συναλλαγές μέσω POS και μείωση των χρεώσεων των τραπεζών για συναλλαγές μέσω e-banking.
• Εξειδίκευση χρηματοδοτικών εργαλείων για τις Μικρές Επιχειρήσεις και Αυτοαπασχολούμενους.
• Αναστολή των κατασχέσεων και αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.
• Εκ νέου ενεργοποίηση και επέκταση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους, για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με απόφαση της Πολιτείας.
• Ένταξη του κλάδου σε αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα ΕΣΠΑ.
• Χρηματοδότηση του κλάδου οριζόντια χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Προώθηση του σήματος «Στηρίζουμε πρώτα τις μικρές επιχειρήσεις». Για να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις συνέπειες της πανδημίας.
• Επιδότηση των επιχειρήσεών μας για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
• Αναστολή διαδικασίας-μηχανισμού καθορισμού κατώτατου μισθού βάσει του Ν. 4172/2013.
• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της καταβολής του ΕΝΦΙΑ, καταρχήν για τα έτη 2019 και 2020, με προοπτική οριστικής κατάργησής τους. Χωρίς αυτά, η δυνατότητα επιβίωσης των α/α χαμηλότερων εισοδημάτων το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι πρακτικά αδύνατη.

Οι φανοποιοί – βαφείς αυτοκινήτων – μέλη του σωματείου μας, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέρουν στην κοινωνική συνοχή και στην ελληνική οικονομία.

Η κυβέρνηση οφείλει να αφουγκραστεί και να στηρίξει τις θέσεις και τις προτάσεις των επιχειρήσεων του κλάδου μας για τη συνέχιση της βιωσιμότητάς τους.

Για το Δ.Σ. του ΣΑΒΦΒΑΝΘ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ