ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

  • Το αυτοκίνητο  σου  είναι  μέσο  που εξυπηρετεί εσένα και  την  οικογένεια  σου, γι’ αυτό  και  είναι πολύτιμο.
  • Μην αφήνεις  άλλον  να  επιλέξει  πού  θα  το  εμπιστευτείς  για  την  επισκευή  του.
  • Θα αφήσεις  στην  τύχη  την  επισκευή  του αυτοκινήτου  σου,  στην  καθοδήγηση  της  ασφαλιστικής εταιρίας  ή   του  εκτιμητή  σε  δικό  τους  συνεργαζόμενο  συνεργείο;
  • Στο   δίλημμα     που   πιθανό    θα    μπεις   στην   περίπτωση    εμπλοκής    σε    τροχαίο    ατύχημα ,   “επισκευή   σε συνεργαζόμενο   συνεργείο   της  ασφαλιστικής   εταιρίας  ή   σε   νόμιμο   αδειούχο  φανοποιό – βαφέα”  μην  σταθείς  σε  αμφιβολία.

Με σιγουριά να επιλέξεις τον νόμιμο αδειούχο φανοποιό – βαφέα αυτοκινητων αυτόν  που  ξέρεις  και εμπιστεύεσαι,  γιατί:

  • Έχει την  κατάλληλη   γνώση  για   τις   παροχές   του  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  και   για   την διεκπεραίωση   του   ασφαλιστικού   φακέλου   ζημιάς.
  • Όταν  εμπλέκεται   στην    αποκατάσταση    ζημιάς    αυτοκινήτου   του   παθόντος   από   τροχαίο  ατύχημα   και   λαμβάνοντας   ειδική   εξουσιοδότηση   ή   εκχώρηση   θεωρημένη    από   δημόσια  αρχή   από    τον πελάτη,   αναλαμβάνει    με   πλήρη   υπευθυνότητα    και    επαγγελματισμό    τη  διεκπεραίωση    της   επισκευής    αλλά   και    την   είσπραξη    της   ασφαλιστικής    αποζημίωσης ,  χωρίς    ο    πελάτης    να    προκαταβάλλει     χρήματα,     αλλά    και     χωρίς    να    εμπλακεί    στη γραφειοκρατική   και   χρονοβόρα   διαδικασία   της    αποζημίωσης  –  διαδικασία  που  αποτελεί  τον   κανόνα  τόσο  στην εγχώρια  όσο   και   στην   κοινοτική   αγορά.
  • Έχει τη   δυνατότητα   οργανωμένης   και   ολοκληρωμένης   παροχής   υπηρεσιών   στον  τομέα επισκευής   και   συντήρησης   αυτοκινήτου.
  • Είναι  άρτια   εξοπλισμένος   και   πλήρως  καταρτισμένος  στις  σύγχρονες    μεθόδους   επισκευής  του   αυτοκινήτου,  παρέχοντας   εγγύηση  της  επισκευής.
  • Η επισκευή  του  αυτοκινήτου  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  κάθε  κατασκευαστή και   την   επιλογή   ανταλλακτικών   από   τον  επισκευαστή   φανοποιό   για   την  άρτια   επισκευή του    αυτοκινήτου   και   όχι    με   τα   κατώτερης    ποιότητας    after  market   ανταλλακτικά    που αποστέλλουν   ή   υποχρεώνουν   να   τοποθετούν  οι  ασφαλιστικές  εταιρίες   τα   συνεργαζόμενα  συνεργεία  τους .

Για τους λόγους αυτούς μην αφήνεις κανέναν να σε καθοδηγεί, τώρα ξέρεις