ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

 • Θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τυχόν τραυματισμό επιβατών όλων των εμπλεκόμενων οχημάτων.
 • Σε περίπτωση τραυματισμού καλέστε αμέσως βοήθεια στα τηλ: 166 , 100 , 199.
 • Τοποθετήστε την ειδική σήμανση, που είστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να μεταφέρετε στο αυτοκίνητό σας (τρίγωνο κ.λπ.), σε ορατό σημείο ώστε να προειδοποιείτε τους διερχόμενους οδηγούς για το ατύχημα.
 • Καλέστε την τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος και για να δηλώσετε τις πιθανές σωματικές βλάβες, ώστε να συνταχθεί σχετικό δελτίο  σωματικών βλαβών.
 • Σε περίπτωση που διακομισθούμε στο νοσοκομείο ή επισκεφτούμε ιατρό, λόγω τραυματισμού  από  το ατύχημα, πάντα ζητάμε να μας χορηγηθούν ιατρικές  βεβαιώσεις.
 • Καλέστε τη  φροντίδα  ατυχήματος  για την καταγραφή  δήλωσης  ατυχήματος  ή ενημερώστε άμεσα  τον  ασφαλιστή σας αν αυτό δεν είναι εφικτό.
 • Σε  περίπτωση που  δεν σας  δοθεί    αντίγραφο    της    δήλωσης   ατυχήματος,   καταγράψτε εσείς τα στοιχεία του υπαίτιου: (  αριθμό κυκλοφορίας,  ονοματεπώνυμο οδηγού και ιδιοκτήτη, τηλέφωνο, ασφαλιστική εταιρία  ).
 • Φωτογραφίζουμε  τον   τόπο  του  ατυχήματος και τα  οχήματα,   μετά την σύγκρουση,  εφόσον αυτό είναι  δυνατό.
 • Μην αφήνετε  να  αποφασίζουν  άλλοι   για  τη  μεταφορά  και  την  επισκευή  του  αυτοκινήτου  σας.
 • Το  αυτοκίνητο   είναι    ιδιοκτησία   σας   και    ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ    για   τη    μεταφορά   και την επισκευή  του  στο  νόμιμο  αδειούχο  “φανοποιό  –  βαφέα   που  εσείς  ξέρετε  και  εμπιστεύεστε “    και   όχι  στο   συνεργαζόμενο    συνεργείο   που  σας  προτείνει  ο   οδηγός  ή  το  τηλεφωνικό   κέντρο της φροντίδας  ατυχήματος.
 • Ο νόμιμος αδειούχος  “ φανοποιός – βαφέας που εσείς ξέρετε και  εμπιστεύεστε “ αναλαμβάνει   με   πλήρη  υπευθυνότητα    και   επαγγελματισμό    τη  διεκπεραίωση    της  επισκευής   αλλά  και   την  είσπραξη   της  ασφαλιστικής   αποζημίωσης ,  χωρίς  ο  πελάτης   να   προκαταβάλλει     χρήματα,     αλλά    και     χωρίς    να    εμπλακεί  στη  γραφειοκρατική   και   χρονοβόρα   διαδικασία   της    αποζημίωσης.
Η   ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΗ ΣΑΣ.