Το Σωματείο Αδειούχων Βιοτεχνών Φανοποιών Βαφέων Αυτοκινήτων Νομού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1981. Στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα η ειδικότητα του Φανοποιού – Βαφέα έχει διαγράψει ιστορική πορεία στην κοινωνία της πόλης μας σωρεύοντας πολυετή εμπειρία.1a
Σήμερα, αυτό το ιστορικό σωματείο έχει τη χαρά να έχει τη δική του “στέγη” με την αγορά των ιδιόκτητων γραφείων του, στην οδό Καζαντζάκη 4, και αριθμεί περί τα 400 και πλέον μέλη, τα οποία είναι φορείς συνεχούς άριστης κατάρτισης μέσω των σεμιναρίων που διοργανώνονται από το σωματείο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,  Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, του κλάδου των ειδικοτήτων (Βαφέων – Φανοποιών) πάνω στον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων.


ΣΚΟΠΟΣ:
Η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα:

1. Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους Φανοποιούς – Βαφείς Ν. Θεσσαλονίκης με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των μελών, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του.
5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ:
Κάθε φυσικό πρόσωπο – επιτηδευματίας, που ασκεί το επάγγελμα του Βαφέα ή Φανοποιού Αυτοκινήτου, κατοικεί στο Νομό Θεσσαλονίκης και είναι εφοδιασμένο με τη νόμιμη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος και Άδεια Λειτουργίας που χορηγείται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 10 €
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ: 30 €

ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ:     

  • Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
  • Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών, (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.)
  • Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, (Ο.Β.Σ.Θ.)

ΝΕΑ ΕΔΡΑ: Καζαντζάκη 4, Τ.Κ.54627, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Φαξ:2310/237-517 E-MAIL:soblam@otenet.gr Λειτουργία Σωματείου: Δευτέρα έως & Παρασκευή 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Τρόπος ανάδειξης: Δημοκρατικές Διαδικασίες Ανάδειξης Αιρετών Οργάνων Διοίκησης μέσω φυσικών προσώπων. Φυσικά πρόσωπα-Σωματείο-Αντιπρόσωποι-Ομοσπονδίες-Συνομοσπονδία

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

α} Γενική Συνέλευση Μέλη του Σωματείου Τακτική Ετήσια συνεδρίαση Ανώτατο Κυρίαρχο Αποφασιστικό Όργανο Διοίκησης

β}Διοικητικό Συμβούλιο Εκλέγεται: από τις αρχαιρεσίες Αποτελείται: από 9 μέλη Θητεία : τρία έτη Τακτική συνεδρίαση: κάθε 1 μήνα Διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου, κατευθύνει τη δράση του στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των σκοπών του. Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση

γ}Προεδρείο: Αναδεικνύεται με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα Αποτελείται από 4 μέλη: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας. Τακτική συνεδρίαση: μια φορά το μήνα Αρμοδιότητες: Καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

δ} Εξελεγκτική Επιτροπή Εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία μέλη. Θητεία: τρία έτη. Ελέγχει τις Διοικητικές και Διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση Ελέγχου ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση.

ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ: Πραγματοποιούνται για έκτακτα θέματα και ζητήματα που προκύπτουν και χρήζουν άμεσης επίλυσης και ενημέρωσης των μελών.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: α}Επιτροπή Κακοτεχνίας: Ρόλος της,  η έγκυρη τεχνική εκτίμηση & αξιολόγηση της εργασίας που έχει υποστεί το αυτοκίνητο με σκοπό την προστασία του πελάτη. β}Τράπεζα Αίματος Με κύριο σκοπό την ανάπτυξη δεσμών και ανθρωπίνων συμπαραστάσεων μεταξύ συναδέλφων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ: 1. τις Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων των οποίων είναι Μέλος 2. τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, της οποίας είναι Μέλος 3. τις Εθνικές Κρατικές Αρχές και Οργανισμούς 4. τους Ιδιωτικούς Φορείς που εμπλέκονται στον κύκλο των ενδιαφερόντων της. 5. τους Εμπλεκόμενους στην όλη αγορά του Αυτοκινήτου Οχήματος 6. τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια 7. τα εξειδικευμένα τεχνικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 8. κάθε φορέα πρότασης, ιδέας ή σχεδίου που θα ενδιέφερε τους σκοπούς της 9. τις Οργανώσεις των Καταναλωτών για την καλύτερη δυνατή ποιοτική ανταπόκριση των επισκευαστών.

ΕΧΕΙ ΟΡΑΜΑ: Τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την διαρκή καθολική στήριξη του Επισκευαστή Αυτοκινήτου Οχήματος, ώστε η άσκηση του επαγγέλματός του να συμμετέχει ισόρροπα στο σύνθετο πολυεθνικό πολυανταγωνιστικό περιβάλλον της Αγοράς του Αυτοκινήτου και ιδιαίτερα στον τομέα υπηρεσιών μετά την πώληση, για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης κοινωνίας των Πολιτών με Ανθρώπινο Κοινωνικό Χαρακτήρα, Ισότιμη Δημοκρατική Διαβίωση, Ποιότητα Ζωής μέσα και από 1. τον πρέποντα σεβασμό προς τον καταναλωτή πελάτη κάτοχο και χρήστη του Αυτοκινήτου Οχήματος 2. τον Επιχειρηματικό Πολιτισμό που απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό συνύπαρξης Δυνατών και Αδυνάτων, Μεγάλων και Μικρών στην Ισχυρή Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση Ισότιμων Δρώντων Ενεργών Ευρωπαίων Πολιτών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ: *Την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος του Βαφέα-Φανοποιού, *Τεχνικού Ασφαλείας, *Εκμάθησης Η/Υ, *Πιστοποίηση έγκυρης επισκευής & συντήρησης, τύπου ISO *ΛΑΕΚ εργαζομένων σε επιχειρήσεις-μέλη του σωματείου κ.α.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ: Πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων των μελών, όπου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει τεράστια επιτυχία τόσο από τη συμμετοχή τόσο των μελών όσο και των φορέων του κλάδου και με την καινοτόμο απόφαση της Διοίκησης, για παροχή δωρεάν προσκλήσεων προς όλα τα μέλη του Σωματείου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 2310/689-244 tilemaxm@gmail.com
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 2310/752-238 stefanos.saloukas@gmail.com
Β’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΖΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 2310/445-555 azaspasxalis@gmail.com
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 2310/211-897 anthimou93@yahoo.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 2310/601-398 petrakiscar@gmail.com
ΤΑΜΙΑΣ ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 2310/471-271 valasidis@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΦΕΑΣ-ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 23940/72164 ggerakis@hotmail.gr
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΑΦΕΑΣ 2310/827-877 lefkitsapanidou@gmail.com
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 2310/720-774 niksak@hotmail.gr