Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Array
Αναζήτηση

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ Ο.Β.Σ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ Ο.Β.Σ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:376/2020
Θεσσαλονίκη,10/11/2020
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ Ο.Β.Σ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ανακοινώθηκε η εφαρμογή εκ νέου οριζοντίων περιοριστικών μέτρων (lockdown) στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι ο λαός μας, έδωσε στην Κυβέρνηση πολύ χρόνο τηρώντας ευλαβικά τα μέτρα του πρώτου lockdown για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας η Κυβέρνηση μη παίρνοντας ουσιαστικά μέτρα μας οδήγησε σε αυτό το δεύτερο lockdown το οποίο πλέον είναι αναγκαιότητα για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοιού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, οι συνέπειες για την οικονομία και κυρίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα είναι καταστροφικές, εάν άμεσα δεν υιοθετηθούν ικανοποιητικά μέτρα στήριξης τους που να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν την δύσκολη συγκυρία, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επαναδραστηριοποιηθούν, όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε ότι έχουμε ήδη διανύσει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όπου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση του τζίρου τους κατά περίπου 50%. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία οι επιπτώσεις ήταν ακόμα πιο δυσμενείς, δεδομένου ότι ανεστάλη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που διαχρονικά αποτελεί μια σημαντική οικονομικά περίοδο για τις τοπικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι, εκτός από τα οριζόντια μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας, είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθούν και ειδικότερα μέτρα, τα οποία να μην περιορίζονται μόνο σε κάποιους κλάδους που εξ αντικειμένου πλήττονται περισσότερο, αλλά και στις περιοχές εκείνες που λόγω συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων έχουν πληγεί πολλαπλά σε σχέση με άλλες. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να καθοριστούν εκτός από κλαδικά κριτήρια και γεωγραφικά και με βάση αυτά να υιοθετηθούν μέτρα που να στηρίζουν επαρκώς την πραγματική οικονομία.
Σε αυτό το πλαίσιο καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις για την στήριξη των ΜΜΕ και των θέσεων εργασίας.
ΜΕΤΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:
• Προκήρυξη δεύτερης μη επιστρεπτέας προκαταβολής (5.000€ έως 50.000€) για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αυξημένο προϋπολογισμό, ώστε να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ανάγκη αυτής της χρηματοδότησης λόγω της ματαίωσης της ΔΕΘ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ:
• Άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με πρόσληψη του απαραιτήτου προσωπικού και οικοτεχνικής υποδομής έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό.
• Αύξηση του ελάχιστου χορηγουμένου ποσού της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 & 5 στις 5.000€ για όλες τις επιχειρήσεις, κάθε νομικής μορφής, ατομικές, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων και να δίνεται ανά ΑΦΜ στους εταίρους στις ΟΕ & ΕΕ .
• Ενεργοποίηση των μικροπιστώσεων για δάνεια μέχρι 25.000€, άτοκα η ιδιαίτερος χαμηλότοκα με 100 % κρατική εγγύηση.
• Πλήρης ενεργοποίηση του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων για την ώθηση στις επενδύσεις, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της ζήτησης, με μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων, μικρών και ατομικών επιχειρήσεων.
• Πρόγραμμα επιδότησης στο 100% των εργοδοτικών εισφορών των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από την υγειονομική κρίση με στόχο την διατήρηση των θέσεων εργασίας.
• Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο για χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας, σε 48 – 72 δόσεις από την λήξη της πανδημίας και απαλλαγή των συναδέλφων από τις ασφαλιστικές εισφορές κατά την περίοδο της πανδημίας χωρίς αφαίρεση των δικαιωμάτων τους.
• Αναστολή πληρωμής των ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των 120 δόσεων από 1/1/2020 έως 31/12/2020, με αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής και επανέναρξη καταβολής των δόσεων από την λήξη της πανδημίας και μετά.
• Εκτός από την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα διαγραφής του ιδιωτικού χρέους.
• Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.
• Διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών των συναδέλφων σε τράπεζες λόγω της συνεχούς ανακεφαλαιωσάσης των τραπεζών από το δημόσιο και αφαίρεση του τέλους χρέωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών από τις τράπεζες.
• Κατάργηση του τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων.
• Μείωση κατά τουλάχιστον 50% των πάσης φύσεως μισθωμάτων από τους ΟΤΑ, Δημόσιο, ΝΠΔΔ, για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.
• Διαγραφή οφειλών προς ΟΤΑ που έχουν δημιουργηθεί λόγω της υγειονομικής κρίσης.
• Κατάργηση των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.
• Απαγόρευση της δυνατότητας των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ενέργειας να προβαίνουν σε διακοπή της ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση.)
• Άμεση θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και άμεση λειτουργία της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας.
• Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.
• Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους στο πλαίσιο της ισονομίας.
• Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.
• Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα συνδικαλιστικών οργανώσεων.
• Αύξηση του μέγιστου ύψους κύκλου εργασιών για τους μη υπόχρεους υποβολής ΦΠΑ στα 30.000 €.
• Να συμπεριληφθεί ο σχετικός ΚΑΔ 84131000 των πρωτοβάθμιων Σωματείων -Συλλόγων στις πληττόμενες επιχειρήσεις , ώστε να τύχουν εφαρμογής των πρόσθετων μέτρων στήριξης.
• Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα Ελληνικά παραγόμενα προϊόντα ( ένδυση, υπόδηση, είδη αργυροχρυσοχοΐας κλπ).
• Απαλοιφή της προϋπόθεσης της μείωσης του τζίρου όχι μόνο για την επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά για όλες τις κρατικές ενισχύσεις, όπως τα μη επιστρεπτέα κεφάλαια κίνησης.
• Επίδομα ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους και σε επαγγελματίες, εμπόρους βιοτέχνες που απασχολούν μέχρι είκοσι εργαζομένους.
Όσο σημαντική είναι η προστασία της Δημόσιας υγείας τόσο σημαντική είναι και η προστασία της Ελληνικής οικονομίας αλλά και η βιωσιμότητα των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών . Σας καταθέτουμε το ολοκληρωμένο πακέτο των προτάσεών μας για την βιωσιμότητα μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών και πιστεύουμε στην υιοθέτηση το

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ