Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Array
Αναζήτηση

Τοποθέτηση προέδρου ΕΟΒΕΑΜΜ στην ακροαματική διαδικασία της Ε.Ο.Κ.Ε και του Ε.Σ.Θ. με θέμα: «H Δυναμική των Οικογενειακών και Παραδοσιακών Επιχειρήσεων στην Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».

Τοποθέτηση προέδρου ΕΟΒΕΑΜΜ στην ακροαματική διαδικασία της Ε.Ο.Κ.Ε και του Ε.Σ.Θ. με θέμα: «H Δυναμική των Οικογενειακών και Παραδοσιακών Επιχειρήσεων στην Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».

 Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.                                                                                                                           

ΕΝΙΑΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

 (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. 1024/1970)

 Καποδιστρίου 24, Τ.Κ.106 82,  Αθήνα

Τηλ.: 210/5138913, 5142222  Φαξ: 210 5138913

  www.eoveam.gr       eoveamm@acsmi.gr

Αριθ. Πρωτ.16279                                     Αθήνα,  26/5/2017

«Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, ώρα 09:00 – 13:00

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE, αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ», Θεσσαλονίκη

Πάνελ συζήτησης:

 1. Πώς θα ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες των οικογενειακών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση υποστηρικτικών πολιτικών και μέτρων; Ποιες είναι οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις και ποιες οι δυνητικές λύσεις;
 2. Πώς θα βελτιωθεί η πρόσβαση των οικογενειακών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση υποστηρικτικών πολιτικών και μέτρων;

H ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (ΕΟΒΕΑΜΜ) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, τη συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων των Μεσαίων, Μικρών, Πολύ Μικρών Επιχειρηματικών Εκμεταλλεύσεων και Αυτοαπασχολουμένων Επιτηδευματιών, τεχνικής ειδικότητας στο Αυτοκίνητο Όχημα.

Είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και του «Διεθνούς Συνδέσμου Επισκευαστών Αμαξωμάτων-AIRC».

Αριθμεί:

52  Πρωτοβάθμια Σωματεία Μέλη

16.000  Ανεξάρτητα Συνεργεία Ειδικότητας

50.000  Εργαζόμενους Τεχνίτες Αυτοκινήτου

70% της Παροχής Υπηρεσιών μετά την πώληση

44 Χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Είναι βασικός συνομιλητής με την Πολιτεία και με κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται με τα γενικότερα συμφέροντα του κλάδου, ενώ παράλληλα προωθεί και ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

Ο κλάδος του αυτοκινήτου παρά την σημαντική υποχώρηση της δυναμικής του κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 το εκτιμώμενο μέγεθος της συνολικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 8,4 δις Ευρώ. Τα στοιχεία για τις 108 μεγαλύτερες εταιρείες την περίοδο 2012-2013 υποδεικνύουν ότι η συμμετοχή των μεγάλων εταιρειών του κλάδου τα χρόνια της οικονομικής κρίσης διαμορφώνεται σε 2,3 δις Ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των δυο εκτιμήσεων αποδεικνύει τη σημαντική συμβολή των πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του χώρου στη διαμόρφωση της γενικότερης δυναμικής του.

Σε επίπεδο αριθμού εταιρειών και απασχόλησης, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, στον κλάδο αυτοκινήτου δραστηριοποιούνται εθνικά 24.785 επιχειρήσεις που απασχολούν 84.667 άτομα. Από αυτά 28.074 είναι αυτοαπασχολούμενοι και 56.593 μισθωτοί και ωρομίσθιοι. Έτσι όπως προκύπτει ο βασικός εργοδότης του κλάδου είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 9 άτομα.

Στη χώρα μας, πλήρες ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε. και της Ο.Ν.Ε., δεν παράγονται αυτοκίνητα οχήματα, ανταλλακτικά, τεχνολογία, τεχνογνωσία, και τα παρελκόμενά τους. Έτσι η μόνη παραγωγική και με προστιθέμενη αξία παρέμβασή μας στον τεράστιο τζίρο της έντονα ανταγωνιστικής αγοράς του αυτοκινήτου είναι η τεχνική συντήρηση, υποστήριξη και επισκευή μετά την πώληση, ήτοι τα ανεξάρτητα συνεργεία των ελλήνων επισκευαστών, που άμεσα και πρωτογενώς δίνουν δουλειά σε ελληνικά χέρια, συντηρούν οριακού εισοδήματος ελληνικές οικογένειες, εξυπηρετούν ποιοτικά, αποτελεσματικά και σε   εξορθολογισμένο κόστος τις ανάγκες των ελλήνων καταναλωτών κατόχων και χρηστών αυτοκινήτων οχημάτων.

Στην Ελλάδα και ειδικότερα στον κλάδο επισκευής και συντήρησης του αυτοκίνητου η συντριπτική πλειοψηφία απαρτίζεται από οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου και ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι το θέμα της χρηματοδότησης, η οποία βασίζεται συνήθως σε προσωπικές ή οικογενειακές εγγυήσεις.

Επίσης, σε παλιότερη έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ανέδειξε το πρόβλημα της διαδοχής μιας οικογενειακής επιχείρησης μετά τη συνταξιοδότηση του ιδρυτή της.  «Ένας στους δύο βιοτέχνες ισχυρίστηκε ότι η επιχείρησή του δεν θα είχε διάδοχη κατάσταση».  Όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει μετά την οικονομική κρίση, καθώς η υψηλή ανεργία, κυρίως μεταξύ των νέων, οδηγεί τη νεώτερη γενιά να επιθυμεί να συνεχίσει την λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης, καθώς αποτελεί μια σοβαρή εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης.

Στην Ελλάδα της κρίσης, η οικογενειακή επιχείρηση αντιμετωπίζει πέντε κορυφαίες προκλήσεις που είναι οι ακόλουθες: 

-Η μείωση του τζίρου και της κερδοφορίας.
-Οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο των Οικογενειακών Επιχειρήσεων.
-Ο πόλεμος για την εύρεση ταλέντων.
-Η νομική και πολιτική αβεβαιότητα.
-Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών. 

Στην Ελλάδα της κρίσης, οποιαδήποτε εθνική στρατηγική πρέπει και οφείλει να εστιάζει στις οικογενειακές επιχειρήσεις, γιατί αυτές αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της εθνικής μας οικονομίας. Αυτές, είναι που μπορούν να σηκώσουν και πάλι στις «πλάτες» τους το εθνικό στόχο για επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Αυτές, είναι το μέλλον και η ελπίδα του τόπου. Πέρα όμως από την εθνική στρατηγική που η Πολιτεία πρέπει και οφείλει να διαμορφώσει και να υλοποιήσει, είναι χρήσιμο και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα απαραίτητα βήματα για τη μεγαλύτερη θωράκισή τους.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

-Διαμόρφωση σαφούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, με μακρόπνοο προσανατολισμό και σαφείς προτεραιότητες.

-Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και στο κράτος.
-Ρευστότητα, πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

-Απλό, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα.

-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής. 

-Λιγότερη γραφειοκρατία. Με τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων με την αναβάθμιση των υπηρεσιών των Επιμελητηρίων. Περαιτέρω απλούστευση του νομικού θεσμικού πλαισίου των διαφόρων αδειοδοτήσεων, ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αναθεώρηση της εμπορικής πολεοδομίας, λήψη μέτρων για τη μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων. Ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του ΓΕΜΗ.

Έξυπνες δομές στήριξης της Οικογενειακής – Μ.μ.Ε.  Με δημιουργία δομών εξατομικευμένης συμβουλευτικής για Μ.μ.Ε.  Δομές καθοδήγησης νέων επιχειρηματιών κατά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δομές στήριξης στρατηγικών δικτυώσεων, συνεργατικών σχηματισμών και συμπράξεων.

-Τολμηρό πρόγραμμα  καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

-Επίσπευση της διοικητικής μεταρρύθμισης.

-Καινοτομία με προώθηση clusters και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων, που διευκολύνουν τη δικτύωση.
-Εκπαίδευση – Κατάρτιση με έμφαση στο σύστημα της διττής εκπαίδευσης που υλοποιούν τα Επιμελητήρια.

-Ηλεκτρονικές υποδομές. Προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ηλεκτρονική δικτύωση επιχειρήσεων. Προώθηση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών μεταξύ του Δημοσίου και των επιχειρήσεων. Ψηφιακή υπογραφή.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η αξιολόγηση των φορολογικών και νομικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν, τα οποία συχνά είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται έχει σημαντικό αντίκτυπο στο στρατηγικό σχεδιασμό. Ανεξάρτητα από την έμφαση που δίνει η κάθε οικογενειακή επιχείρηση στη χρηματοδότηση και στη ρευστότητα ή στα σχέδια για ανάπτυξη ή επέκταση, η φορολογική νομοθεσία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αδυναμία σωστής αξιολόγησης όλων των σχετικών παραγόντων μπορεί να κοστίσει ακριβά στις οικογένειες και στις επιχειρήσεις τους.

Στην τρέχουσα κατάσταση, η ανεπαρκής πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές επιχειρηματικών κεφαλαίων, ιδίως στα πρώτα στάδια, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς στη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης, ωστόσο  αυτού του είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για έναν μικρό αριθμό οικογενειακών – Μ.μ.Ε. καθώς τα τραπεζικά δάνεια παραμένουν η βασική πηγή χρηματοδότησης.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις – Μ.μ.Ε. βρίσκονται συχνά στο τέλος ενός μακρού κύκλου παραδόσεων και συνεπώς επηρεάζονται περισσότερο από καθυστερήσεις πληρωμών και σύντομες προθεσμίες πληρωμών. Κρίσιμοι παράγοντες για την πρόσβαση τους στα ταμεία, την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη δεν είναι μόνο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αλλά επίσης η πρόσβαση σε δεξιότητες, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δεξιότητες διαχείρισης, οι χρηματοπιστωτικές και οι λογιστικές γνώσεις.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προτείνουμε:

 • Ένα νέο εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ύστερα από διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, το οποίο θα οδηγεί στην αύξηση όλων των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων αντιμετωπίζοντας παράλληλα την ανάγκη νέων θέσεων εργασίας ενάντια στη συνεχώς αυξανόμενη ανεργία.
 • Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των Μ.μ.Ε, πρέπει να αναζητούν τρόπους βελτίωσης της ελληνικής αγοράς οιονεί ιδίων κεφαλαίων, ιδίως σε σχέση με την ενδιάμεση χρηματοδότηση.
 • Βιώσιμη και οριστική λύση στο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων με την ταυτόχρονη δημιουργία αναπτυξιακής Τράπεζας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοχέτευση των επενδυτικών προγραμμάτων και την ένταξη του κλάδου μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 • Για να έχει παρόν και μέλλον η οικογενειακή επιχείρηση, πρέπει να έχει παρόν και μέλλον η εθνική μας οικονομία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ένα περιβάλλον ύφεσης και ασφυξίας ουδείς μπορεί να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το περιβάλλον πρέπει και οφείλει να αλλάξει άμεσα.
 • Με σχέδιο, με δουλειά και όχι με μεγάλες και ανεφάρμοστες υποσχέσεις. Τα χρόνια της κρίσης αν κάτι πρέπει να βοηθήσει όλους μας να καταλάβουμε είναι ότι το μοντέλο που στηρίχτηκε στο δανεισμό, την κατανάλωση και στα μεγάλα ελλείμματα χρεοκόπησε. Και να θέλουμε να το αναστήσουμε δεν μπορούμε. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τα «μανίκια» και να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα στηρίζεται στην επένδυση, στη χρηματοδότηση, στην καινοτομία.

Σε αυτό το μοντέλο η οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αρκεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά της και να περιορίσει τα μειονεκτήματά της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΒΕΑΜΜ

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Νικολόπουλος                             Χρήστος Ευαγγέλου

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ