Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Στην πόλη της ……………………….., σήμερα …../…/201… οι υπογράφοντες                   το παρόν, αφενός ο/η……………………………………………………,                           κάτοικος ………………………ΑΦΜ………………………….ΔΟΥ………………………, ΑΔΤ …………………. καλούμενος/η στη συνέχεια Εκχωρητής,  αφετέρου                ο/η …………………………………………….., με έδρα…………………………                         ΑΦΜ …………………………… ΔΟΥ………………………, καλούμενος/η στη συνέχεια Εκδοχέας, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο Εκχωρητής δηλώνει ότι στις  …./…./201…, στην περιοχή ……………………………., ο/η ………………………………….. οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας …………………………………… αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του/της ……………………………………….και ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.489/76 στην ασφαλιστική εταιρία ………………………………………….., προκάλεσε υλικές ζημιές από αποκλειστική υπαιτιότητά του, στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του εκχωρητή με αριθμό κυκλοφορίας …………….. , ασφαλισμένου για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην ασφαλιστική εταιρία ……………………………………………

Ο Εκχωρητής δηλώνει ότι κατά του παραπάνω υπαίτιου οδηγού, του ιδιοκτήτη και κατόχου του πιο πάνω ζημιογόνου αυτοκινήτου και της ασφαλιστικής εταιρίας ……………………………………………..που νόμιμα το ασφάλιζε, έχει αξίωση αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστη το με αρ. κυκλοφορίας ……………………….ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, από το πιο πάνω τροχαίο και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποζημιωθεί.

Με το παρόν ο Εκχωρητής παρέχει με τη συγκατάθεσή του στον Εκδοχέα τα παραπάνω προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, εκχωρεί και μεταβιβάζει κάθε απαίτησή του από το τροχαίο ατύχημα της ……………………………………………, για την αποζημίωση των υλικών ζημιών που αυτός/ή υπέστη, δηλαδή το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ……………………….., κατά παντός υπόχρεου σε αποζημίωση (δηλ. ασφαλιστική εταιρία, οδηγός, ιδιοκτήτης, κάτοχος, προστηθείς στην οδήγηση, υπεύθυνος του αυτοκίνητου) και τον εξουσιοδοτεί να δηλώσει την παραίτησή του εκχωρητή, από κάθε άλλη αξίωσή του από το πιο πάνω ατύχημα, στη σχετική εξοφλητική απόδειξη.

Ο Εκδοχέας δηλώνει με το παρόν ότι αποδέχεται την εκχώρηση και καθίστανται μοναδικός δικαιούχος της εκχωρούμενης απαίτησης, ο δε Εκχωρητής δηλώνει ότι δεν θα υπαναχωρήσει από την παρούσα εκχώρηση, δεν θα επιχειρήσει να εισπράξει ή να διαπραγματευτεί το πόσο της αποζημίωσης.

Ο Εκδοχέας έχει το δικαίωμα να αναγγείλει άμεσα την εκχώρηση προς τους υπόχρεους για αποζημίωση και να εισπράξει για λογαριασμό του την αποζημίωση που θα συμφωνηθεί και θα καταβληθεί από την υπόχρεη σε αποζημίωση ασφαλιστική εταιρία ή τα παραπάνω ασφαλισμένα πρόσωπα.

Εάν οι υπόχρεοι προς αποζημίωση, αρνηθούν την υποχρέωσή τους, ο Εκδοχέας έχει το δικαίωμα να ασκήσει με δική του δαπάνη και ευθύνη κάθε ένδικο μέσο εναντίον τους για την είσπραξη της αποζημίωσης των θετικών υλικών ζημιών, θα γνωστοποιήσει δε την δικαστική διεκδίκηση στον Εκχωρητή με αντίγραφο της σχετικής αγωγής. Σε ότι αφορά την άσκηση ένδικων μέσων, την επιλογή πληρεξούσιου δικηγόρου, παροχή πληροφοριών κατά τη δικαστική διεκδίκηση και τα έξοδα, ισχύουν όσα αναφέρονται στο νόμο.

Ο Εκχωρητής                         Ο Εκδοχέας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ